میکروبی

آزمون گروه پژوهشی

انجام آزمون گروه پژوهشی مواد غذایی پژوهشگاه استاندارد

انجام آزمون گروه پژوهشی مواد غذایی پژوهشگاه استاندارد

ردیف گستره کاری / فرآورده شماره استاندارد ملی نام آزمون

(کامل ، کامل به جز اختصاصی)

روش آزمون
۱ کره پاستوریزه ۱۶۲ کلیه فاکتورها —-
۲ شیرپاستوریزه ۹۳ کلیه فاکتورها(به جز فسفاتاز قلیا یی که باید بلافاصله پس از تولید در کارخانه انجام شود) —-
۳ خامه پاستوریزه و فرادما ۱۹۱ کلیه فاکتورها —-
۴ ماست ۶۹۵ کلیه فاکتورها —-
۵ کشک خشک ۱۱۸۸ کلیه فاکتورها —-
۶ شیرطعم دار ۱۵۲۷ کلیه فاکتورها(به جز فسفاتاز قلیا یی که باید بلافاصله پس از تولید در کارخانه انجام شود) —-
۷ شیر فرادما ۱۵۲۸ کلیه فاکتورها —-
۸ شیرخشک ۲۰۱۲ کلیه فاکتورها(به جز فسفاتاز قلیا یی که باید بلافاصله پس از تولید در کارخانه انجام شود) و مقدار اکسیژن —-
۹ پنیر رسیده در آب نمک ۱-۲۳۴۴ کلیه فاکتورها —-
۱۰ بستنی ۲۴۵۰ کلیه فاکتورها —-
۱۱ دوغ ۲۴۵۳ کلیه فاکتورها —-
۱۲ کشک مایع ۲۴۵۲ کلیه فاکتورها —-
۱۳ ماست طعم دار ۴۰۴۶ کلیه فاکتورها —-
۱۴ پنیر موزارلا(پنیر پیتزا) ۴۶۵۸ کلیه فاکتورها —-
۱۵ کازئین و کازئینات ۴۴۴۸ کلیه فاکتورها (به جز لاکتوز) —-
۱۶ پنیر پروسس ۴۶۵۹ کلیه فاکتورها(به جزمواد امولسیون کننده و اسید سوربیک و یا نمکهای آن) —-
۱۷ پودر پنیر ۵۸۷۷ کلیه فاکتورها —-
۱۸ پنیر خامه ای ۵۸۸۱ کلیه فاکتورها —-
۱۹ کشک مایع صنعتی ۶۱۲۷ کلیه فاکتورها —-
۲۰ پنیر تازه ۶۶۲۹ کلیه فاکتورها —-
۲۱ شیر تغلیظ شده شیرین ۶۹۴۴ کلیه فاکتورها —-
۲۲ شیر تبخیر شده ۶۹۴۵ کلیه فاکتورها —-
۲۳ پودر آب پنبر ۶۹۵۹ کلیه فاکتورها —-
۲۴ کره اسپرید ۱۰۰۸۴ کلیه فاکتورها —-
۲۵ پنیر پروسس آنالوگ ۱۰۶۹۶ کلیه فاکتورها(به جزمواد امولسیون کننده و اسید سوربیک و یا نمکهای آن) —-
۲۶ ماست پروبیوتیک ۱۱۳۲۵ کلیه فاکتورها —-
۲۷ دوغ پروبیوتیک ۱۱۳۲۴ کلیه فاکتورها —-
۲۸ اسپریدهای مخلوط ۱۱۸۴۳ کلیه فاکتورها —-
۲۹ خامه عسل ۱۰۰۷۸ کلیه فاکتورها —-
۳۰ خامه خرما ۱۰۰۷۹ کلیه فاکتورها —-
۳۱ شیرهای تخمیری- نوشیدنی کفیر ۱۱۱۷۷ کلیه فاکتورها —-
۳۲ پنیرتازه با چربی گیاهی(پنیر تازه آنالوگ) ۱۲۷۳۶ کلیه فاکتورها —-
۳۳ پنیرخامه ای با چربی گیاهی ۱۳۵۲۵ کلیه فاکتورها —-
۳۴ پنیر اولیه ۱۳۴۱۸ کلیه فاکتورها —-
۳۵ پنیر پیتزای پروسس ۱۳۵۲۶ کلیه فاکتورها(به جزمواد امولسیون کننده و اسید سوربیک و یا نمکهای آن) —-
۳۶ پنیر پارمسان ۹۰۱۱ کلیه فاکتورها —-
۳۷ پنیر کاچیوتا ۹۰۱۲ کلیه فاکتورها —-
۳۸ پنیر گودا ۹۰۱۳ کلیه فاکتورها —-
۳۹ پنیر بوترکیزه ۹۰۱۴ کلیه فاکتورها —-
۴۰ پنیر لاکتیکی ۱۳۸۶۳ کلیه فاکتورها —-
۴۱ پنیر چدار ۱۱۸۳۲ کلیه فاکتورها —-
۴۲ پنیر پروولون ۱۳۳۲۶ کلیه فاکتورها —-
۴۳ پنیر دانبو ۱۳۶۹۹ کلیه فاکتورها —-
۴۴ پنیر امنتال ۱۳۷۰۱ کلیه فاکتورها —-
۴۵ پنیر کولومیرز ۱۳۳۲۸ کلیه فاکتورها —-
۴۶ پنیر آدام ۱۱۸۳۳ کلیه فاکتورها —-
۴۷ پنیر کاممبرت ۱۲۷۷۹ کلیه فاکتورها —-
۴۸ قره قروت ۱۳۲۹۹ کلیه فاکتورها —-
۴۹ خامه طعم دار پاستوریزه و فرادما ۱۳۶۳۵ کلیه فاکتورها —-
۵۰ پودر خامه ۷۶۸۶ کلیه فاکتورها —-
۵۱ شیر و فرآورده های آن- دسرهای شیری ۱۴۶۸۱ کلیه فاکتورها —-
۵۲ بستنی پروبیوتیک ۱۴۶۸۳ کلیه فاکتورها —-
۵۳ پنیر سنت پائولین ۱۴۸۱۲ کلیه فاکتورها —-
۵۴ پنیر سامسو ۱۴۸۱۳ کلیه فاکتورها —-
۵۵ پودر پروتئین تغلیظ شده شیر ۱۶۰۳۳ کلیه فاکتورها —-
۵۶ شکر سفید ۶۹ آزمون های فیزیک و شیمیایی
۵۷ قند حبه ۳۶۷۹ آزمون های فیزیک و شیمیایی ( به جز سختی و سایش)
۵۸ قند کله ۳۶۸۰ آزمون های فیزیک و شیمیایی
۵۹ قند کلوخه ۳۶۶۶ آزمون های فیزیک و شیمیایی
۶۰ چای سیاه ۶۲۳ آزمون های فیزیک و شیمیایی ( به جز فیبرخام )
۶۱ چای سبز ۱۰۷۶۸ آزمون های فیزیک و شیمیایی ( به جز فیبرخام )
۶۲ چای کیسه ای ۳۱۱۹ آزمون های فیزیک و شیمیایی ( به جز فیبرخام )
۶۳ چای ترش ۱۰۷۶۹

 

آزمون های فیزیک و شیمیایی
۶۴ انواع آدامس ۸ آزمون های فیزیک و شیمیایی
۶۵ تافی و آبنبات ۷۱۱ آزمون های فیزیک و شیمیایی ( به جز چربی و پروتئین )
۶۶ نبات ۷۳۹

 

آزمون های فیزیک و شیمیایی
۶۷ پولکی ۸۵۳۸ آزمون های فیزیک و شیمیایی
۶۸ گز بدون گزانگبین ۳۰۲۳ آزمون های فیزیک و شیمیایی
۶۹ حلوا ارده ۲۴۶۲ آزمون های فیزیک و شیمیایی ( به جز فیبرخام،پروتئین ، اسیدیته و پراکسید چربی استخراجی )
۷۰ نشاسته خوراکی ۳-۲-۱-۳۸۱ آزمون های فیزیک و شیمیایی ( به جز پروتئین و چربی )
۷۱ کرم های کاکائویی ۴۷۰۱ آزمون های فیزیک و شیمیایی ( به جز فیبرخام،پودرکاکائو، پروتئین،چربی ، اسیدیته و پراکسید چربی استخراجی )
۷۲ دانه قهوه سبز (خام) ۵۸۹ آزمون های فیزیک و شیمیایی
۷۳ قهوه فوری ۳۶۲۳ آزمون های فیزیک و شیمیایی ( به جز کافئین و عصاره آبی)
۷۴ پودر مخلوط قهوه فوری ۱۱۱۳۷ آزمون های فیزیک و شیمیایی ( به جز ریزش آزاد)
۷۵ پودر مخلوط کاکائو ۱۱۱۳۸ آزمون های فیزیک و شیمیایی ( به جز کره کاکائو)
۷۶ پودر کاکائو ۳۸۳ آزمون های فیزیک و شیمیایی ( به جز فیبرخام و پوسته )
۷۷ فرآورده های ژله ای ۲۶۸۲ آزمون های فیزیک و شیمیایی ( به جز مواد ژله کننده )
۷۸ عسل ۹۲ آزمون های فیزیک و شیمیایی ( به جز فعالیت دیاستازی ، هیدروکسی متیل فورفورال ، مواد جامد غیر محلول)
۷۹ انواع مغزهای تخمه ها ۱۴۶۱۶،۱۴۶۱۴، ۱۴۶۱۵ آزمون های فیزیکی و شیمیایی
۸۰ انواع حبوبات ۲۷،۹۷، ۹۶، ۳۸،۹۹ آزمون های فیزیکی و شیمیایی
۸۱ شیرین بیان ۲۳۴۳ آزمون های فیزیکی و شیمیایی
۸۲ لواشک و آلوچه

 

۳۳۰۸ ،۷۶۳۵ آزمون های فیزیکی و شیمیایی
۸۳ مواد غذایی و خوراک دام

 

۶۸۷۲ اندازه گیری آفلاتوکسین های گروه B-G
۸۴ شیر و شیر خشک ۷۱۳۳ اندازه گیری آفلاتوکسین M1
۸۵ مواد غذایی ۹۲۳۷ ، ۹۲۳۸ اندازه گیری اکراتوکسین A
۸۶ مخلوط میوه های خشک ورقه شده ۱۴۳۴۲ آزمون های فیزیکی و شیمیایی
۸۷ انواع خرما ۸۰۳،۳۹۵ ،۲۸۵،۲۷۱۰، ۲۷۲۱،۲۹۴۴،۲۹۴۵،

۲۹۷۸،۵۳۱۱،۵۳۱۲،۵۳۱۳،

۵۳۱۴،۵۸۵۸

آفت زدگی، مواد خارجی،آفت زنده ، رنگ، یکنواختی،کپک ، نارسی،آسیب دیدگی، شن و سنگریزه، لهیدگی، آلودگی
۸۸ انواع مغزها، تخمه ها، خشکبار و میوه های خشک ۶۷۲ اندازه گیری رطوبت
۸۹ آزمون های فیزیکی و شیمیایی انواع برگه ۱۱، ۱۲، ۱۳ آفت زدگی، مواد خارجی، آفت زنده ، رنگ، یکنواختی، نارسی، آسیب دیدگی، خاک، شن و سنگریزه، آلودگی،کپک ظاهری
۹۰ میوه های خشک و خشکبار ۵۶۹ اندازه گیری انیدرید سولفورو
۹۱ انواع مغز پسته ۲۱۸، ۳۶۳۹،۹۶۳۶ ،۴۶۳۱ آفت زدگی، مواد خارجی، آفت زنده ، رنگ، یکنواختی، نارسی، آسیب دیدگی، بو، مزه، خاک، شن و سنگریزه، آلودگی، کپک ظاهری، خاکه، سوختگی، نمک
۹۲ انواع پسته ۴۹۱۹، ۴۹۲۰، ۴۹۲۱ آفت زدگی، مواد خارجی، آفت زنده، رنگ، گوی، نارسی، بدشکلی، ناخندان و پوک، طبقه بندی، مغز پسته آزاد، نمک
۹۳ انواع کشمش

 

۱۷،۳۳۸۷،۲۴۹۴،۳۱۲۲ شامل آزمون آفت زدگی، مواد خارجی، آفت زنده، شکرک زدگی، دم و خوشه، رنگ، آلودگی، یکنواختی،کپک ظاهری، نارسی، آسیب دیدگی، کشمش دانه دار، شن و سنگریزه، لهیدگی
۹۴ دی کلسیم فسفات ۲۵۱۳ آزمون های فیزیک و شیمیایی
۹۵ مونو کلسیم فسفات ۸۷۸۴ آزمون های فیزیک و شیمیایی
۹۶ پودر ماهی ۷۲۲ آزمون های فیزیک و شیمیایی (به جز هیستامین)
۹۷ خوراک متراکم(کنسانتره)گاو و گوساله ۳۷۷۴ آزمون های فیزیک و شیمیایی ((به جز ویتامین ها و NDF)
۹۸ دانه ذرت ۱۴۴۵ آزمون های فیزیک و شیمیایی (به جز انرژی ، TDN, NEL, NEG))
۹۹ گلوتن ذرت ۶۶۳۴ آزمون های فیزیک و شیمیایی
۱۰۰ کنجاله دانه سویا ۸۰۰ آزمون های فیزیک و شیمیایی
۱۰۱ سبوس برنج ۲۵۱۴ آزمون های فیزیک و شیمیایی
۱۰۲ ویژگیهای آرد  گوشت ۷۲۱ آزمون های فیزیک و شیمیایی
۱۰۳ سبوس گندم ۲۳۴۲ آزمون های فیزیک و شیمیایی
۱۰۴ پودر  جانشین شیر ۲۳۸۸ آزمون های فیزیک و شیمیایی (به جز ویتامین ها و قطر ذرات چربی)
۱۰۵ خوراک مرغ ۶۰۵ آزمون های فیزیک و شیمیایی (بجز املاح معدنی، اسید های آمینه، انرزی، باقیمانده دارو ها و سموم)
۱۰۶ کنسانتره طیور ۲۵۹۵ آزمون های فیزیک و شیمیایی
۱۰۷ غذای آبزیان پرورشی- ماهی و میگو ۵۶۶۱ آزمون های فیزیک و شیمیایی (بجز املاح معدنی، اسید های آمینه، ویتامین ها، انرزی، باقیمانده دارو ها و سموم)
۱۰۸ کنجاله تخم پنبه ۲۷۸ آزمون های فیزیک و شیمیایی
۱۰۹ کنجاله کلزا ۱۱۹۵۹ آزمون های فیزیک و شیمیایی (بجز گلوکوزینولیت)
۱۱۰ تفاله خشک چغندر قند ۳۱۸ آزمون های فیزیک و شیمیایی
۱۱۱ سوسیس و کالباس ۲۳۰۳ آزمون های فیزیک و شیمیایی
۱۱۲ همبرگر خام منجمد ۲۳۰۴ آزمون های فیزیک و شیمیایی (به جز هیستامین)
۱۱۳ گوشت قرمز منجمد ۳۲۲۸ آزمون های فیزیک و شیمیایی ((به جز ویتامین ها و NDF)
۱۱۴ مرغ منجمد ۲۵۱۸ آزمون های فیزیک و شیمیایی (به جز انرژی ، TDN, NEL, NEG))
۱۱۵ کباب کوبیده ۴۶۲۲ آزمون های فیزیک و شیمیایی
۱۱۶ ژامبون ۵۷۵۳ آزمون های فیزیک و شیمیایی
۱۱۷ مرغ برگر خام منجمد ۶۹۳۷ آزمون های فیزیک و شیمیایی
۱۱۸ کباب لقمه خام منجمد ۶۹۳۸ آزمون های فیزیک و شیمیایی
۱۱۹ محصولات مرغ پخته آماده مصرف منجمد ۹۸۶۸ آزمون های فیزیک و شیمیایی
۱۲۰ سویا برگر ۹۷۱۵ آزمون های فیزیک و شیمیایی (به جز ویتامین ها و قطر ذرات چربی)
۱۲۱ گوشت قرمز وسفید جداسازی شده  مکانیکی ۱۰۶۹۷ آزمون های فیزیک و شیمیایی (بجز املاح معدنی، اسید های آمینه، انرزی، باقیمانده دارو ها و سموم)
۱۲۲ گوشت تازه طیور

 

۹۷۱۴ آزمون های فیزیک و شیمیایی
۱۲۳ گوشت قرمز تازه ۹۷۱۷ آزمون های فیزیک و شیمیایی (بجز املاح معدنی، اسید های آمینه، ویتامین ها، انرزی، باقیمانده دارو ها و سموم)
۱۲۴ آلایشهای خوراکی طیور ۱۰۸۲۶ آزمون های فیزیک و شیمیایی
۱۲۵ آب آشامیدنی ۱۰۵۳ آزمون های فیزیک و شیمیایی ( به جز ترکیبات آلی، باقی مانده آفت کش ها، فلوئورید، سیانید، باقی مانده کلر آزاد و مواد رادیواکتیو) آزمون کدورت بر اساس:

ASTM D1889-00 ,2007.

۱۲۶ آب آشامیدنی بسته بندی شده ۶۶۹۴ آزمون های فیزیک و شیمیایی ( به جز ترکیبات آلی، باقی مانده آفت کش ها، فلوئورید، سیانید، باقی مانده کلر آزاد و مواد رادیواکتیو) آزمون کدورت بر اساس:

ASTM D1889-00 ,2007.

۱۲۷ آب معدنی طبیعی ۲۴۴۱ آزمون های فیزیک و شیمیایی ( به جز ترکیبات آلی، باقی مانده آفت کش ها، فلوئورید، سیانید و مواد رادیواکتیو) آزمون کدورت بر اساس:

ASTM D1889-00 ,2007.

۱۲۸ انواع مواد غذایی ۱۲۹۶۸ و استانداردهای  ملی مربوط به ویژگی مواد غذایی فلزات سنگین شامل:

سرب، ارسنیک، آهن، منگنز، نیکل، مس، قلع، روی، کادمیم

آزمون ارسنیک بر اساس:

AOAC-986.15

۱۲۹ انواع نوشابه های گازدار ۱۲۴۹

 

مواد جامد محلول در آب-باقیمانده خشک-خاکستر کل-اسیدیته کل-pH-قند کل-گاز کربنیک-کافیین-پری ظرف-مواد خارجی-طعم و بو و مزه-خصوصیات ظاهری-چگالی- نشانه گذاری-ویتامین ث(به جز اسیدفسفریک)
۱۳۰ انواع آبمیوه ها،کنسانتره ها ،نکتارها، پوره ها، نوشیدنی میوه ای بدون گاز ۲۶۸۵ مواد جامد محلول در آب-باقیمانده خشک-خاکستر کل-اسیدیته کل-pH-قند کل-گاز کربنیک- پری ظرف-مواد خارجی-طعم و بو و مزه-خصوصیات ظاهری-چگالی-قلیاییت خاکستر-الکل اتیلیک-قند احیا-ساکارز-اندیس فرمالین- نشانه گذاری-انیدریدسولفور ( به جز اسانس روغنی-تانن-هیدروکسی متیل فورفورال-اسیدیته فرار-فعالیت آنزیمی)
۱۳۱ انواع نوشابه گازدار مالت ۲۲۸۰ وزن مخصوص-مواد جامد محلول-قندکل-قند احیاکننده-اسیدیته کل-خاکستر کل-الکل اتیلیک- نشانه گذاری -گاز کربنیک-دی اکسیدسولفور- pH-کدورت(به جز رنگ)
۱۳۲ عصاره مالت ۳۸۹۷ وزن مخصوص-مواد جامد محلول-ضریب شکست-قند احیاکننده-اسیدیته -خاکستر -مواد جامد کل- نشانه گذاری –رطوبت-پروتیین- pH
۱۳۳ انواع فرآورده یخی خوراکی ۳۹۶۴ مواد جامدکل-چربی-پروتیین-عدد فرمالین-اسیدیته-قتدکل-مواد جامد محلول در آب-pH
۱۳۴ انواع سرکه ۱۳۹۴ اسیدیته کل-اسیدیته ثابت-مواد جامدکل-قندکل-الکل-ارزش اکسیداسیون
۱۳۵ نوشابه ورزشی ۶۶۹۳ انجام نمی شود. استاندارد ملی برای روش آزمون این فرآورده تدوین نشده است.
۱۳۶ زعفران استاندارد ملی شماره ۲- ۲۵۹ آزمون کامل ( بجز آزمون میکروسکپی)
۱۳۷ فلفل سیاه استاندارد ملی شماره ۱۱۹۶ ، ۱۱۹۷ ، ۱۲۵۳ ، ۶۹۴۰ آزمون کامل ( بجز فیبر ، روغن های فرار)
۱۳۸ زردچوبه استاندارد ملی شماره ۱۱۹۶ ، ۱۱۹۷ ، ۱۲۵۳ ، ۲۶۵۰ ، ۲۶۳۴ آزمون کامل
۱۳۹ دارچین استاندارد ملی شماره ۱۱۹۶ ، ۱۱۹۷ ، ۱۲۵۳ آزمون کامل ( بجز روغن های فرار)
۱۴۰ نمک معمولی و نمک ید دار استاندارد ملی شماره ۲۶ و ۱۱۹۵ آزمون کامل ( بجز اسیدیته و قلیائیت ، کلسیم و منیزیم)
۱۴۱ سدیم کربوکسی متیل سلولز استاندارد ملی شماره ۳۳۷۶ آزمون کامل ( بجز سدیم گلیکولات)
۱۴۲ ۷ نوع رنگ مصنوعی ( سان ست یلو ، کینولین یلو ، کارمویزین ، آلورا رد ، پونسیو ۴ آر ، بریلیانت بلو و ایندیگوتین ) استاندارد ملی شماره ۵۳۱۷ آزمون کامل ( بجز مخلوط عصاره های اتری قلیایی و اسیدی ، رنگهای حد واسط ، پایه بی رنگ و کروم )
۱۴۳ انواع مواد غذایی استاندارد ملی شماره ۲۶۳۴ شناسایی و استخراج انواع رنگ های مصنوعی
۱۴۴ انواع مواد غذایی استاندارد ملی شماره ۳۶۳۰ شناسایی و تعیین مقدار بنزوات سدیم
۱۴۵ بتا کاروتن استاندارد ملی شماره ۸۰۲۳ آزمون کامل
۱۴۶ MSG استاندارد ملی شماره ۴۷۰۴ آزمون کامل
۱۴۷ سدیم دی استات استاندارد ملی شماره ۴۷۰۳ آزمون کامل
۱۴۸ سوربات پتاسیم استاندارد ملی شماره ۳۶۱۷ آزمون کامل
۱۴۹ لستین استاندارد ملی شماره ۳۵۶۷ آزمون کامل
۱۵۰ انواع کمپوت (خوشاب) ،۲۴۸۵قسمت ۸ – ۱  ۱۰۷۵۷، ۹۷۲۰ فیزیکو شیمیایی

 

۱۵۱ انواع کنسرو ۷۶۱و و۲۸۷۰و ۹۸۷و ۱۶۳۵ فیزیکو شیمیایی ( به جز هیستامین)
۱۵۲ بذر آفتابگردان روغنی ۲۸۱۶ کلیه آزمون ها
۱۵۳ چربی شیرینی آردی ۱-۱۵۶ کلیه آزمون ها
۱۵۴ چیپس ۳۷۶۴ کلیه آزمون ها
۱۵۵ روغن آفتابگردان ۱۳۰۰ کلیه آزمون ها
۱۵۶ روغن بادام زمینی ۲۰۱۱ کلیه آزمون ها
۱۵۷ روغن خانوار ۹۱۳۱ کلیه آزمون ها
۱۵۸ روغن ذرت ۱۴۴۷ کلیه آزمون ها
۱۵۹ روغن سویا ۲۳۹۲ کلیه آزمون ها
۱۶۰ روغن کره ۱۲۵۴ کلیه آزمون ها
۱۶۱ روغن کنجد ۱۷۵۲ کلیه آزمون ها
۱۶۲ روغن گلرنگ ۲۰۱۰ کلیه آزمون ها
۱۶۷ روغن مایع مخلوط ۵۹۵۰ کلیه آزمون ها
۱۶۸ روغن های زیتون ( بکر ، فرا بکر ، تصفیه شده ) ۱۴۴۶ کلیه آزمون ها
۱۶۹ روغن هسته انگور ۸۹۲۰ کلیه آزمون ها
۱۷۰ کره ۱۶۲ ( اسید چرب و استرول )
۱۷۱ کره کاکائو ۶۰۹ کلیه آزمون ها

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − 5 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن