آزمایشگاه دام و طیور

آزمون های دام و طیور

آزمایشات و آزمون های دام و طیور و عنواع گوشت

روش انجام آزمون های دام و طیور و مواد غذایی و صنعت تولیدات مواد گوشتی و آزمایشات استاندارد مواد غذایی و سازمان غذا و دارو بهداشت.

 

آزمون ها و آزمایشات به شرح زیر است:

 

 

توضیحات نام آزمون
تعیین وجود آنتی بادی بر علیه مایکوپلاسما گالی سپتیکوم به روش تست سریع در سرم طیور تست MG Rapid
تعیین وجود آنتی بادی بر علیه مایکوپلاسما سینوئه به روش تست سریع در سرم طیور تست MS Rapid
تعیین وجود آنتی بادی بر علیه سالمونلا پلوروم به روش تست سریع در سرم طیور تست SP Rapid
تعیین میزان آنتی بادی ویروس گامبورو در سرم طیور ELISA IBD
تعیین میزان آنتی بادی ویروس برونشیت در سرم طیور ELISA IBV
جستجوی آنتی بادی در مقابل ویروس آنفولانزا در سرم طیور به روش HI HI آنفولانزا
جستجوی آنتی بادی در مقابل ویروس نیوکاسل در سرم طیور به روش HI HI نیوکاسل
اندازه گیری باقی مانده آنتی بیوتیک در گوشت Antibiotic detection in meat
اندازه گیری و تشخیص مالاشیت گرین Malachite green quantitation

 

توضیحات نام آزمون
برای تعیین میکروفیلرها از طریق روش میکروسکوپی و دیدن لام محیطی خون آزمایش مستقیم خون برای جستجوی میکروفیلر ها
برای تعیین تک یاخته های خونی از طریق روش میکروسکوپی و دیدن لام محیطی خون گسترش خون برای جستجوی تک یاخته های خونی
برای تعیین تخم انگل بر روی مدفوع از طریق روش میکروسکوپی و دیدن لام محیطی خون آزمایش مستقیم مدفوع برای جستجوی تخم انگل
بررسی مستقیم پوست و مو زیر لامپ uv و نور معمولی جهت تشخیص انگل های جلدی آزمایش مستقیم برای جستجوی انگلهای جلدی
تعیین وجود لارو انگل در مدفوع به روش میکروسکوپی Stool LPG
تعیین وجود تخم انگل در مدفوع به روش میکروسکوپی Stool EPG
بررسی وجود خون در مدفوع حیوانات به روش اکسیداز بررسی وجود خون در مدفوع
شمارش سلول های خونی RBC, HCT , PLT, و … شمارش گلبولهای خونی و تفریق آنها (CBC )
سدیمانتاسیون:سرعت رسوب گلبولهای قرمز در شرایط معمولی اتاق به حالت عمودی ESR خون
شمارش و تفریق گلبولهای سفید خون شمارش Diff + WBC
شمارش درصد حجم گلبول های قرمز در خون هماتوکریت
جهت اندازه گیری سدیم سرم خون در کلیه حیوانات کاربرد دارد . سدیم خون
جهت اندازه گیری پتاسیم سرم خون در کلیه حیوانات کاربرد دارد . پتاسیم خون
جهت اندازه گیری قند سرم خون در کلیه حیوانات کاربرد دارد . قند خون
جهت اندازه گیری اوره سرم خون در کلیه حیوانات کاربرد دارد . اوره خون
جهت اندازه گیری کراتین سرم خون در کلیه حیوانات کاربرد دارد . کراتینین سرم
جهت اندازه گیری تری گلیسیرید سرم خون در کلیه حیوانات کاربرد دارد . تری گلیسیرید
جهت اندازه گیری کلسترول سرم خون در کلیه حیوانات کاربرد دارد . کلسترول
جهت اندازه گیری اسید اوریک سرم خون در کلیه حیوانات کاربرد دارد . اسید اوریک
جهت اندازه گیری آمیلاز سرم خون در کلیه حیوانات کاربرد دارد . آمیلاز
جهت اندازه گیری لیپاز سرم خون در کلیه حیوانات کاربرد دارد . لیپاز
جهت اندازه گیریGGT سرم خون در کلیه حیوانات کاربرد دارد . GGT
جهت اندازه گیری اسپارتان آمینوترانسفراز در کلیه حیوانات کاربرد دارد . ( آنزیم کبدی ) OT (AST )
جهت اندازه گیری آلانین آمینوترانسفراز در کلیه حیوانات کاربرد دارد . PT (ALT )
جهت اندازه گیری کراتینین فسفوکیناز در کلیه حیوانات کاربرد دارد . افزایش این نوع آنزیم نشاندهنده ی آسیب به سلول های مغزی و قلبی است . CPK
اندازه گیری LDH در کلیه حیوانات LDH
اندازه گیری لیپو پروتئین با دانسیته پایین (کلسترول بد) LDL
اندازه گیری لیپوپروتئین با دانسیته بالا ( کلسترول خوب) HDL
اندازه گری میزان آهن خون Fe
اندازه گیری ظرفیت اتصال آهن در خون TIBC
اندازه گیری کلسیم خون در کلیه حیوانات کلسیم خون
اندازه گری پتاسیم در خون کلیه حیوانات فسفر خون
جهت اندازه گیری کل پروتئین های سرمی خون کاربرد دارد . پروتئین خون
جهت تشخیص Proteinuria پروتئین ادرار
جهت اندازه گیری کلسیم یا منیزیم در سرم خون با ادرار حیوانات Mg خون یا ادرار
جهت اندازه گیری کراتینین در سرم خون کراتینین ادرار
اندازه گیری بیلی روبین ( ماده ای که از کاتابولیسم هم زنجیره گلوبولین بوجود می آید و عامل اصلی یرقان است .) بیلی روبین
اندازه گیری آلبومین در سرم خون حیوانات مختلف آلبومین
اندازه گیری فسفاتاز آلکان در سرم خون فسفاتاز آلکان
اندازه گیری فسفاتاز اسید در سرم خون کلیه حیوانات فسفاتاز اسید
اندازه گیری فیبرینوژن در سرم خون فیبرینوژن
بررسی ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک ادرار حیوانات آزمایش کامل ادرار
اندازه گیری هورمون تیروئیدی T3
اندازه گیری هورمون تیروئیدی T4
اندازه گیری هورمون تیروئیدی TSH
اندازه گیری توتال لیپید در سرم خون حیوانات توتال لیپید در خون
اندازه گیری ایزوسیترات دهیدروژناز در سرم خون کلیه حیوانات ایزوسیترات دهیدروژناز
اندازه گیری سوربیتول دهیدروژناز در سرم خون کلیه حیوانات سوربیتول دهیدروژناز
اندازه گیری کورتیزول در سرم خون حیوانات کورتیزول
اندازه گیری هورمون پرولاکتین در سرم خون حیوانات Prolactin
اندازه گیری هورمون DHEA در سرم خون حیوانات DHEA
اندازه گیری هورمون استرادیول در سرم خون حیوانات Estradiol ( Estrogen )
اندازه گیری مس در سرم خون حیوانات مس خون
اندازه گیری روی در سرم خون حیوانات روی خون
گلوبولین
ازت اوره شیر MUN

 

PH متری روشی برای اندازه گیری میزان اسیدیته یا قلیائیت مایعات است و معمولا با دستگاه PH متر اندازه گیری می شود . pH
تعیین هدایت یکی از راههای ساده برای اندازه گیری میزان املاح هادی در آب است و معمولا با دستگاه هدایت سنج انجام می شود .

این شاخص نشان دهنده جران الکتریکی در یک نمونه آب می باشد .

هدایت
کدورت بیانگر توانایی آب در عبور دادن نور و یا معیاری برای میزان جذب نور یا پراکندگی نور توسط مواد معلق در آب می باشد . کدورت
TSS ذرات معلق موجود در آب می باشند و معمولا با روش وزن سنجی تعیین می شود . مواد معلق TSS
TDS کل مواد جامد محلول در آب می باشد که برابر با مجموع غلظت همه یون های موجود در می باشد و با روش وزن سنجی تعیین می شود . کل مواد محلول TDS
سختی معمولا بر اساس دو یون کلسیم و منیزیم تعریف می شود اما به طور کل سختی به دلیل وجود کاتیون های محلول در آب بوجود می آید . سختی کل
کلسیم یکی از عوامل سختی آب است و اساس آزمون اندازه گیری کلسیم در آب تیترومتری با CDTA می باشد . کلسیم
منیزیم یکی از عوامل سختی آب است و اساس آزمون اندازه گیری منیزیم در آب تیترومتری با CDTA می باشد . منیزیوم
یکی از آنیون های مهم در آب می باشد و روش معمول اندازه گیری کلرور روش آرژانتومتری است . کلرور
بیانگر ظرفیت آب برای خنثی کردن اسید افزوده شده تا رسیدن به PH=7 می باشد . قلیائیت نسبت به فنل

( کربنات)

بیانگر ظرفیت آب برای خنثی کردن اسید افزوده شده تا رسیدن به PH=4.5می باشد .قلیائیت عامل ایجاد تلخی است .

روش اندازه گیری تیتراسیون می باشد .

قلیائیت کل

(مجموع بی کربنات وکربنات)

سولفات یکی از آنیون های اصلی موجود در آب است و تعیین مقدار آن عموما بر اساس روش کدورت سنجی انجام می شود . سولفات
از جمله کاتیون های اصلی آب است که مقدار آن با روش نشر اتمی تعیین می شود . سدیم
از جمله کاتیون های اصلی آب است که مقدار آن با روش نشر اتمی تعیین می شود . پتاسیم
اندازه گیری سیلیس در نمونه های آبی معمولا با روش رنگ سنجی انجام می شود . سیلیس
آمونیاک یکی از شاخص های آلودگی آب است که به روش رنگ سنجی اندازه گیری می شود . آمونیاک
از منابع مهم آلودگی آب هستند که بوسیله رنگ سنجی اندازه گیری می شوند . نیترات
از منابع آلودگی آب می باشد که معمولا طی پدیده Nitrification از امونیاک بوجود می آید. نیتریت
فاضلاب های شهری ، صنعتی و مواد دفعی حیوانی- گیاهی معمولا شامل مقدار قابل توجهی از نیتروژن آلی هستند که در طول زمان به نیترات و نیتریت تبدیل شده و به آبهای زیر زمینی راه می یابند . ازت آلی
به مجموع غلظت نیترات ، نیتریت ، آمونیاک و ازت آلی گفته می شود که بیانگر میزان آلودگی آب با آلاینده های نیتروژنی می باشد . ازت کل
یکی از آنیون های موجود در آب ها می باشد که به روش تیتراسیون اندازه گیری می شود . سولفیت
یکی از راههای تعیین مواد آلی آب است . منشا ترکیبات آلی در آب خام فاضلاب ها یا خاکهایی است که آب از روی آنها عبور کرده است مبنای محاسبه بر اساس مصرف پرمنگنات پتاسیم است که جهت اکسید کردن ترکیبات آلی بکار گرفته می شود . پرمنگنات مصرفی
به رنگی که در اثر مواد محلول در آب ایجاد شده و پس از صاف کردن نمونه با صافی غشایی با منافذی با قطر ۰٫۴۵µm تعیین

می گردد .معمولا رنگ به روش نور سنجی تعیین می شود .

رنگ
بخشی از سختی آب که پس از جوشاندن آب در آن از بین می رود ، سختی موقت می گویند .

روش اندازه گیری سختی موقت تیترومتری می باشد .

سختی موقت بر حسب (CaCO3)
جامدات محلول معدنی که در دمای۵۵۰ درجه سانتی گراد کوره با قی می مانند .و روش اندازه گیری وزن سنجی می باشد . مواد محلول معدنی – FDS
جامدات محلول آلی ، جامدات محلولی هستند که درون کوره ۵۵۰ درجه فرارمی باشند و روش اندازه گیری ، وزن سنجی می باشد . مواد محلول آلی- VDS
جامدات معلق معدنی ، با قی مانده صافی هستند که درون کوره الکتریکی در دمای ۵۵۰ درجه باقی می مانند وروش اندازه گیری وزن سنجی می باشد . مواد معلق معدنی – FSS
جامدات معلق آلی ، جامدات معلق و باقی مانده صافی هستند که دورن کوره ۵۵۰ درجه فرار می باشند و در این دما از بین می روند و روش اندازه گیری وزن سنجی می باشد . مواد معلق آلی – VSS
کل جامدات محلول و معلق که بعد از خشک شدن در دمای ۱۰۴ درجه توزین می شود. مواد کل – TS
کل مواد معدنی محلول و معلق که در دمای ۵۵۰ درجه باقی می مانند و روش اندازه گیری وزن سنجی می باشد . مواد کل معدنی – FS
کل مواد آلی محلول و معلق که در دمای ۵۵۰ درجه فرار هستند و روش اندازه گیری وزن سنجی می باشد . مواد کل آلی – VS
دمای آب که با ترمومتر اندازه گیری می شود . درجه حرارت
یکی از گازهای محلول در آب است و با روش رنگ سنجی در محل اندازه گیری می شود . دی اکسید کربن- CO2
یکی از گازهای محلول در آب است و با روش رنگ سنجی در محل اندازه گیری می شود . هیدروژن سولفوره- SH2
یکی از گازهای محلول در آب است و با روش رنگ سنجی در محل اندازه گیری می شود . اکسیژن محلول DO
منظور از BOD ، تعیین میزان اکسیژن مورد نیاز واکنشهای اکسیداسیونی است که بوسیله باکتری ها در یک لیتر آب و

تحت شرایط معیین وزمان مشخص تعیین می گردد. روش اندازه گیری تیتراسیون – دستگاهی می باشد .

BOD
منظور از COD ، تعیین مقدار اکسیژن معادل با آن قسمت از مواد آلی و ترکیبات معدنی موجود در نمونه آب و پساب است که

اکسیدکننده های قوی تحت شرایط اختصاصی روی آن موثر واقع می شوند . روش اندازه گیری دستگاهی ورنگ سنجی می باشد .

COD
بیانگر میزان کل مواد آلی موجود در محلول می باشد . TOC
شاخص مقدار مواد مغذی موجود در نمونه های آب بخصوص دریاچه های پشت سدها می باشد و

در پساب ها نیز یکی از شاخص های تعیین آلودگی پساب می باشد. روش اندازه گیری رنگ سنجی می باشد .

فسفات کل (فسفر)

بر حسب p

مقدار چربی و روغن یکی از شاخص های آلودگی آب و پساب می باشد و با روش وزن سنجی اندازه گیری می شود . چربی
مقدار مواد شوینده موجود در نمونه های اب و پساب می باشد که با روش وزن سنجی اندازه گیری می شود . دترجنت
شاخصی از میزان مواد جامد نامحلول در آب یا پساب است و روش اندازه گیری دستگاهی است . قابلیت ته نشینی -SS
وزن مخصوص نمونه آب یا پساب که میزان مواد محلول یا نا محلول موجود در نمونه ها را نشان میدهد و

روش اندازه گیری وزن سنجی می باشد .

دانسیته(جرم حجمی)
SAR یا نسبت جذب سدیم یکی از پارامترهای تعیین کننده کیفیت آبی است که در مصارف آیاری و کشاورزی استفاده می شود .این شاخص برای مدیریت خاکهایی که تحت تاثیر سدیم قرار گرفته اند استفاده می شود و با کمک غلظت کاتیون های قلیایی و قلیایی خاکی تعیین می شود SAR
میزان املاح کلرید سدیم موجود در نمونه آب و پساب است و به روش دستگاهی اندازه گیری می شود . درصد شوری
حجم آب یا پساب که از سطح مقطع مشخصی عبور می کند و به روش دستگاهی اندازه گیری می شود . دبی
میزان عبور نور با طیف مشخص از نمونه های آب یا پساب است و شاخصی برای کدورت نمون ها می باشد و به روش طیف سنجی اندازه گیری می شود . Transmittance
مقدار کلری است که پس از افزودن ترکیبات کلره به آب و مصرف شدن آن در آب باقی می ماند و به روش رنگ سنجی اندازه گیری می شود . کلر باقیمانده
آزمایش تحقیقاتی است که جهت بررسی تصفیه پذیری نمونه آب بکار می رود . در این آزمون از مواد منعقد کننده و کمک منعقد کننده جهت تصفیه آب و رساندن آن به حد قابل شرب و با دور و زمان های های متفاوت استفاده می شود . جارتست آب
آزمایش تحقیقاتی است که جهت بررسی تصفیه پذیری نمونه پساب بکار می رود . در این آزمون از مواد منعقد کننده و کمک منعقد کننده و دورهای چرخشی و زمان های متفاوت استفاده می شود تا نمونه پساب به حد قابل دفع از محیط زیست رسانده شود . جارتست پساب
حجمی فاضلاب ، یکی از شاخص های پساب است که با استفاده از فاکتورهای مختلف محاسبه می شود . S.V.I
یکی از فلزات سنگین موجود در آب یا پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود . آلومینیوم بر حسب  Al
یکی از فلزات سنگین موجود در آب یا پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود . آهن بر حسب  Fe
یکی از فلزات سنگین موجود در آب یا پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود . مس بر حسب Cu
یکی از فلزات سنگین موجود در آب یا پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود . نیکل بر حسب (Ni)
یکی از فلزات سنگین موجود در آب یا پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود . روی بر حسب (Zn)
یکی از فلزات سنگین موجود در آب یا پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود . کروم کل بر حسب (Cr)
یکی از فلزات سنگین موجود در آب یا پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود . کروم ۳+ بر حسب (Cr)
یکی از فلزات سنگین موجود در آب یا پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود . کروم ۶+ بر حسب (Cr)
مقدار سیاناید موجود در آب یا پساب یکی از فاکتورهای سمی نمونه ها می باشد که با روش رنگ سنجی اندازه گیری می شود . سیاناید بر حسب (CN)
یکی از فلزات سنگین موجود در آب یا پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود . سرب بر حسب (Pb)
یکی از فلزات سنگین موجود در آب یا پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود . کادمیوم بر حسب (Cd)
یکی از فلزات سنگین موجود در آب یا پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود . کبالت بر حسب (Co)
یکی از فلزات سنگین موجود در آب یا پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود . نقره بر حسب (Ag)
یکی از فلزات سنگین موجود در آب یا پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود . جیوه بر حسب (Hg)
یکی از فلزات سنگین موجود در آب یا پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود . قلع بر حسب (Sn)
یکی از فلزات سنگین موجود در آب یا پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود . بر – بر حسب (B)
یکی از فلزات سنگین موجود در آب یا پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود . باریم بر حسب (Ba)
یکی از فلزات سنگین موجود در آب یا پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود . برلیوم بر حسب (Be)
یکی از ترکیبات سمی است که در تصفیه خانه ها به عنوان محصول جانبی در نمونه های آب تولید می شود و

به روش کروماتوگرافی تعویض یدی اندازه گیری می شود .

برومات بر حسب (BrO3)
یکی از یون های محلول در آب است که با روش رنگ سنجی اندازه گیری می شود. بروماید بر حسب (Br)
یکی از یون های محلول در آب است که با روش رنگ سنجی اندازه گیری می شود. فلوراید بر حسبF
یکی از فلزات سنگین موجود در آب و پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود. پلاتین بر حسب  Pt
یکی از فلزات سنگین موجود در آب و پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود. مولیبدن بر حسب  Mo
یکی از فلزات سنگین موجود در آب و پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود. انتیموان بر حسب (Sb)
یکی از فلزات سنگین موجود در آب و پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود. ارسنیک بر حسب (As)
یکی از فلزات سنگین موجود در آب و پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود. سلنیوم بر حسب (Se)
یکی از فلزات سنگین موجود در آب و پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود. وانادیوم بر حسب (V)
یکی از فلزات سنگین موجود در آب و پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود. استرانسیوم بر حسب (Sr)
یکی از فلزات سنگین موجود در آب و پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود. بیسموت بر حسب (Bi)
یکی از فلزات سنگین موجود در آب و پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود. لیتیم بر حسب (Li)
یکی از فلزات سنگین موجود در آب و پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود. آهن ۲ ظرفیتیFe 2
یکی از فلزات سنگین موجود در آب و پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود. آهن ۳ ظرفیتی بر حسبFe 3
یکی از فلزات سنگین موجود در آب و پساب است که به روش جذب اتمی اندازه گیری می شود. تیتانیوم بر حسب  Ti
یکی از آلاینده های آلی آب یا پساب است که به روش دستگاهیی و رنگ سنجی اندازه گیری می شود . فنل
یکی از آلاینده های آلی آب یا پساب است که به روش دستگاهیی و رنگ سنجی اندازه گیری می شود . فرمالدئید
از آلاینده های موجود در نمونه های آب یا پساب است که با روش دستگاهی و رنگ سنجی اندازه گیری می شود . سموم شیمیائی کشاورزی (تشخیص وجود یا عدم وجود )
از آلاینده های موجود در نمونه های آب یا پساب است که با روش دستگاهی و رنگ سنجی اندازه گیری می شود . تری هالومتانها  THM
از آلاینده های موجود در نمونه های آب یا پساب است که با روش دستگاهی و رنگ سنجی اندازه گیری می شود . کل هیدروکربن های نفتی (TPH)
از آلاینده های موجود در نمونه های آب یا پساب است که با روش دستگاهی و رنگ سنجی اندازه گیری می شود . هیدرو کربنهای حلقوی نفتی(PAH)
از آلاینده های موجود در نمونه های آب یا پساب است که با روش دستگاهی و رنگ سنجی اندازه گیری می شود . BTEX(بنزن- تولوئن- زایلن)
از آلاینده های موجود در نمونه های آب یا پساب است که با روش دستگاهی و رنگ سنجی اندازه گیری می شود . MTBE
از آلاینده های موجود در نمونه های آب یا پساب است که با روش دستگاهی و رنگ سنجی اندازه گیری می شود . سموم کشاورزی(سموم فسفره )
از آلاینده های موجود در نمونه های آب یا پساب است که با روش دستگاهی و رنگ سنجی اندازه گیری می شود . سموم کشاورزی(سموم کلره )
یکی از آلاینده های آلی آب یا پساب است که به روش دستگاهیی و رنگ سنجی اندازه گیری می شود . آزمون تحقیقاتی خورندگی آب
از آلاینده های موجود در نمونه های آب یا پساب است که با روش دستگاهی و رنگ سنجی اندازه گیری می شود . منگنز برحسب (Mn)
SDI -5
SDI-10
SDI-15

 

نام آزمون نام آزمون
فسفرکل  چربی تام
فسفر محلول در آب چربی سوکسله
فسفر محلول در اسید سیتریک ۲% چربی به روش ژربر
فسفر محلول در آمونیوم سیترات قلیائی پروتئین
فسفات در فراورده های گوشتی پروتئین قابل هضم
خاکستر کلسیم
خاکستر غیر محلول در اسید نمک
خاکستر محلول در آب ازت آزاد – TVN
قلیائیت خاکستر محلول در آب رطوبت
خاکستر به روش هدایت سنجی ماده خشک
محاسبه انرژی خام فیبر
کربوهیدرات کربوهیدرات
اندیس یدی عصاره عاری از ازت (NFE)
PH قند کل
اسیدیته قند های احیا کننده
اسیدیته در چربی استخراجی ساکارز
تشخیص کیفی اوره نشاسته
NDF میزان صمغ
ADF پراکسید
فلوئور پراکسید در چربی استخراج شده
سدیم تندی آلدئیدی
پتاسیم تعیین هویت روغن زیتون
عدد بریکس (مواد جامد محلول در آب) اندیس صابونی
تعیین دانسیته اندیس یدی در چربی استخراجی
چگالی پروفایل اسید چرب
اندیس فرمالین تعیین کدورت
الکل اتلیک/اتانول آهن
ماده جامد کل کروم

 

ارسنیک کادمیوم
نقره منیزیوم
سرب روی
کادمیوم مس
کبالت منگنز
سلنیوم قلع
مولیبدن جیوه
آنتیموان بر
نیکل درصد خلوص NaCl
ارگانولپتیک ید در نمک
اجسام خارجی مواد نامحلول در اسید کلریدریک
رنگ ظاهری درصد مواد نامحلول در آب
بو عصاره آبی
حلالیت در آب طعم
آفت زنده اکراتوکسین
ویسکوزیته Ph عسل
آفلاتوکسینELISA اسیدیته عسل
آفلاتوکسین B1 قند احیا کننده عسل
ساکارز عسل
باقیمانده آفت کش ها نسبت فروکتوز به گلوکز عسل
هیستامین رطوبت عسل
زیرالنون فعالیت دیاستاز
رنگ های مصنوعی افزودنی هیدروکسی متیل فورفورال
کافئین خاکستر عسل
معادل های کره کاکائو هدایت الکتریکی عسل
مواد جامد بدون چربی مواد نا محلول در آب عسل
جستجوی کیفی جوش شیرین در نان قند کل عسل
فعالیت اوره آز پرولین

 

بررسی بار کلی میکروبی نمونه شمارش کلی باکتری های هوازی مزوفیل(شمارش مزوفیلیک)
انتروباکتریاسه خانواده ای بزرگ از باکتری های گرم منفی است که به صورت طبیعی در روده انسان و حیوانات زندگی می کند . شناسایی یا شمارش انتروباکتریاسه در مواد غذایی
شناسایی یا شمارش کلیفرم
مهمترین باکتری روده ای که شاخص آلودگی محصولات غذایی می باشد که از طریق ترشح سموم باعث ایجاد اسهال می گردد . شناسایی یا شمارش E.Coli
استاف اورئوس دارای سمی به نام انترتوکسین می باشد که در صورت بالا بودن این باکتری در مواد غذایی باعث مسمومیت شده و به دلیل تحریک گیرنده های عصبی اثر استفراغ آوری دارد . شناسایی یا شمارش استافیلوکوک های کواگولاز +
باکتری هایی هستند که با تولید سم انتروتوکسین باعث مسمومیت و ایجاد اسهال و از دست رفتن آب و الکترولیت های بدن می شود . این باکتری ها برای رشد به شرایط کاملا بی هوازی نیاز دارند . شناسایی یا شمارش کلستریدیوم های احیا کننده سولفیت
شناسایی کلستریدیوم پرفرنجس
بررسی وجود قارچ و یا اسپورهای آنها در مواد غذایی ، قارچ ها دیر رشد هستند و معمولا در طی ۳ تا ۵ روز تشکیل کلنی می دهند . شمارش کپک ها
شمارش مخمر ها
شناسایی سودوموناس آئروژینوزا
این باکتری نیز با تولید سم باعث ایجاد اسهال و استفراغ و در نتیجه مسمومیت غذایی می شود که معمولا در غذاهایی مانند برنج پخته و ظرف های حاوی گوشت و سس وجود دارد . شمارش باسیلوس سرئوس
عامل بوجود آمدن بیماری حصبه یا شبه حصبه می باشد . شناسایی سالمونلا
یکی از مهمترین باکتری های آلوده کننده آب و مواد غذایی می باشد که توسط ترشح سموم بر روده اثر گذاشته و ایجاد اسهال خونی می کند . شناسایی شیگلا
عامل ایجاد بیماری گوارشی می باشد . شناسایی یا شمارش انتروکوکوس ها
عامل بیماری وبا می باشد . شناسایی ویبریو کلرا
عامل بیماری های گوارشی می باشد . شناسایی ویبریو پاراهمولیتیکوس
این ارگانیسم ها قادر به تحمل غلظت بالای قند هستند . شمارش مخمر های اسموفیلیک
باکتری هایی هستند که در کنسروها رشد کرده و در شرایط بی هوازی و دمای ۳۵ تا۳۷ درجه قادر به رشد هستند. جداسازی باکتری های مزوفیل بی هوازی
باکتری هایی هستند که در کنسروها رشد کرده و در شرایط بی هوازی در درجه حرارت بالا قادر به رشد هستند . جداسازی باکتری های ترموفیل بی هوازی
باکتری هایی هستند که در غذاهای کنسروی رشد کرده و در شرایط هوازی و در درجه حرارت بالا قادر به رشد هستند . جداسازی باکتری های ترموفیل هوازی
عامل بوجود آوردن بیماری های گوارشی در انسان و تخریب محصولات غذایی هستند . شمارش باکتری های اسید لاکتیک
باکتری هایی که قادرند در محصولاتی که در یخچال نگهداری می شوند رشد کنند ، دمای مورد نیاز برای رشد آنها ۴ درجه سانتی گراد می باشد . شمارش باکتری های سرمادوست (سایکروفیل)
عامل ایجاد بیماری های گوارشی هستند . شمارش اسپورباکتری های گرمادوست هوازی
عامل ایجاد بیماری های گوارشی هستند . شمارش اسپورباکتری های گرمادوست بی هوازی
عامل ایجاد بیماری های گوارشی هستند . بررسی وجود تخم انگل در نمونه مواد غذایی
برای بررسی وجود ریسه های( حیف ) کپک در محصولاتی مانند رب گوجه و سس گوجه فرنگی صورت می گیرد . این بررسی به صورت میکروسکوپی می باشد. شناسایی و اندازه گیری ریسه های کپک
برای بررسی آلودگی هوای کارخانجات ، مراکز تولید غذا و بیمارستان ها انجام می گردد . پلیت ارسالی
برای بررسی بهداشت فردی کارکنان کارخانجات و مراکز تولید غذا انجام می گردد . شناسایی استاف اورئوس Finger Test
برای بررسی بهداشت فردی کارکنان کارخانجات و مراکز تولید غذا انجام می گردد . شناسایی کلیفرم Finger Test
برای بررسی بهداشت فردی کارکنان کارخانجات و مراکز تولید غذا انجام می گردد . شمارش تعداد کلنی Finger Test
برای بررسی بهداشت فردی کارکنان کارخانجات و مراکز تولید غذا انجام می گردد . شناسایی E.Coli – Finger Test
پایش سطوح و ابزار
عامل ایجاد بیماری های گوارشی هستند . جستجوی لیستریامونوستیوژنز
عامل ایجاد بیماری های گوارشی هستند . جستجو کمپپیلو باکتر
عامل ایجاد بیماری های گوارشی هستند . جستجوی یرسینیا انتروکولیتیکا

 

تشخیص وجود مواد اکسیدان در مایع و ژل ظرفشویی اندازه گیری تیتر اسیدهای چرب در انواع صابون
بررسی پایداری در مایع و ژل ظرفشویی اندازه گیری لهیدگی در صابون
بررسی آبکشی در مایع و ژل ظرفشویی اندازه گیری کل مواد چرب در انواع صابون
اندازه گیری قدرت امولسیون کنندگی چرک در مایع و ژل ظرفشویی اندازه گیری اسیدهای چرب آزاد در انواع صابون
اندازه گیری نمک در محصولات آرایشی وبهداشتی اندازه گیری رطوبت و مواد فرار در انواع صابون
اندازه گیری فرمالدئید در شامپوی موی سر و مایع و ژل ظرفشویی Nacl اندازه گیری کلرید ها بر حسب در انواع صابون
اندازه گیری کل مواد قابل استخراج در الکل در شامپوی موی سر اندازه گیری مجموع مواد صابونی نشده و موادصابونی نشدنی در انواع صابون
اندازه گیری فلزات سنگین برحسب سرب در شامپوی موی سر، مایع و ژل ظرفشویی، پاک کننده های دندان اندازه گیری مواد نامحلول در اتانل در انواع صابون
بررسی پایداری دمایی شامپو اندازه گیری عدد اسیدی در انواع صابون
اندازه گیری زئین در شامپو اندازه گیری قلیایی آزاد در صابون
اندازه گیری pH در شامپوی موی سر، مایع و ژل ظرفشویی، پاک کننده های دندان اندازه گیری مواد نا محلول در آب در انواع صابون
دستورالعمل بررسی ویژگی های ظاهری در مایع و ژل ظرفشویی و صابون اندازه گیری رزین در صابون
تعیین میزان خلوص آلومینیوم کلروهیدرات مورد مصرف درتهیه ضد عرق ها بررسی ترکیب وتداوم درصابون
اندازه گیری ماده فعال کاتیونیک بررسی پایداری در خمیر دندان
دستورالعمل اندازه گیری ماده فعال آنیونیک وآمفوتریک در شامپوی موی س اندازه گیری باقیمانده خشک درمحصولات آرایشی و بهداشتی
دستورالعمل اندازه گیری کلردرضدعرق بررسی آسانی خروج از لوله در خمیر دندان
اندازه گیری دانسیته (چگالی)درافشانه مو اندازه گیری گرانروایی( ویسکوزیته) درشامپوی موی سر
بررسی پایداری در اکسیدان بررسی پایداری حرارتی در رژلب
شناسایی لانولین در محصولات آرایشی و بهداشتی اندازه گیری ماده فعال آنیونیک
در محصولات آرایشی و بهداشتیB5 شناسایی ویتامین اندازه گیری اکسید روی در مواداولیه و محصولات آرایشی حاوی اکسید روی
در محصولات آرایشی و بهداشتیAشناسایی ویتامین اندازه گیری فلوراید در خمیردندان
در محصولات آرایشی و بهداشتیE شناسایی ویتامین اندازه گیری ارسنیک در شامپوی موی سر، مایع و ژل ظرفشویی و خمیر دندان
شناسایی تیتانیوم دی اکساید در محصولات آرایشی و بهداشتی اندازه گیری آمونیاک آزاد در محصولات آرایشی و بهداشتی
اندازه گیری پراکسید در رژلب شناسایی و اندازه گیری نیمه کمی رنگیزه های مشخص در رنگ مو
بررسی وجود ذرات خارجی در رژ لب پایداری در کرم ها
انداره گیری نقطه نرمی رژ لب اندازه گیری گلسیرین در محصولات آرایشی و بهداشتی
آسانی شانه کردن مو بعد از استفاده از افشانه مو میزان افشانه کردن در افشانه مو
آسانی شستشو بعد از استفاده از افشانه مو تاثیر رطوبت بر روی مویی که از افشانه استفاده کرده است
بررسی حالت مو بعد از مصرف مداوم افشانه مو تست شعله بر روی افشانه مو
اندازه گیری سر ب در محصولات آرایشی و بهداشتی با روش طیف سنجی نوری جذب اتمی
اندازه گیری خاکستر در محصولات آرایشی و بهداشتی اندازه گیری درصد خالی شدن در افشانه مو
تشخیص پروتئین در فرآورده های آرایشی و بهداشتی اندازه گیری هیدروژن پراکسید در اکسیدان
اندازه گیری فلزات سنگین بر حسب سرب اندازه گیری یون پرسولفات و اکسیژن فعال در پودرهای بیرنگ کننده مو
اندازه گیری ماده فعال آنیونیک اندازه گیری اسید تیوگلیکولات (مرکاپتو استیک اسید) در موبرها ، مواد صاف کننده و فرکننده مو
بررسی سختی و شفافیت در افشانه مو اندازه گیری دوام و آراستگی مو پس از استفاده از افشانه مو
از طريق
مجتبی پورسعیدی
منبع
کانال تلگرام ما بپیوندید

نوشته های مشابه

‫4 نظرها

  1. انجام آزمون ها و آزمایشات دام و طیور در بخش دامپروری و علوفه و دانه تحت نظر سازمان استاندارد میباشد و این آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد و غذا و دارو است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده − 7 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن